1. Algemeen

Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. verhuurt en beheert woningen in heel Nederland.

Indien u onze website “Hetkwartier” bezoekt en/of zich via onze website wilt inschrijven voor een huurwoning, verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens van u.
Bouwinvest Real Estate Investors B.V. (hierna: Bouwinvest) treedt op als beheerder van het Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. en geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens via onze website. Bouwinvest is gevestigd te (1043 DG) Amsterdam aan de La Guardiaweg 4.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met die persoonsgegevens omgaan en waar wij die gegevens voor gebruiken. In dit statement informeren wij u ook over uw rechten in dit kader.

Bouwinvest hanteert een strikt privacy beleid. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bouwinvest verzamelt en verwerkt als u onze website bezoekt en/of uw interesse kenbaar maakt voor een huurwoning en/ of zich via onze website inschrijft voor een huurwoning.

3. Uitleg en opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we per doel welke persoonsgegevens Bouwinvest van u verwerkt als u onze website bezoekt.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

4.1 Functionaliteiten van de website en gepersonaliseerde informatie op de website

Doel
Om u als bezoeker/gebruiker van onze website een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, verwerken wij een aantal persoonsgegevens.
De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Bouwinvest.
Daarnaast willen we zo relevant mogelijk voor u zijn en proberen de website aan te passen aan uw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, cookies te plaatsen. Voor een uitgebreide beschrijving van het cookiebeleid, verwijzen we u graag naar het separate cookie statement.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waar u mee surft en de duur en het tijdstip van een bezoek.

4.2 Invullen contactformulier (interesse)

Doel
Om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van één van onderstaande verzoeken/handelingen van uw kant:
– Vraag aan verhuurmakelaar;
– Doorgeven opmerking;
– Interesse kenbaar maken;
– Een bezichtiging plannen;
– Terugbel verzoek.

Persoonsgegevens
Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, telefoon-nummer en e-mailadres

4.3 Trendanalyse

Doel
Bouwinvest voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. Tenzij u ons hiervoor voorafgaande toestemming heeft gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op u zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Gegevens
Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens: bezoek(duur), bekeken pagina’s, device gebruik, interesse in woningen en funnelanalyse.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Bouwinvest schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in (zoals hostingdiensten, CRM leverancier en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Bouwinvest de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in het kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Uitsluitend wanneer Bouwinvest hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en Openbaar Ministerie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging

Bouwinvest gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Bouwinvest heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers en beveiligde servers.
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

7. Uw rechten en vragen

U heeft het recht om Bouwinvest een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot volledige verwijdering van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:
mijngegevens@bouwinvest.nl

Of per post aan:

Bouwinvest Residential Fund
T.a.v. Mijn gegevens
Postbus 56045
1040 AA Amsterdam

Voor klachten over het verwerken van persoonsgegevens kunt u uiteraard terecht bij ons en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

9. Wijzigingen privacy statement

Het privacy statement van Bouwinvest kan worden gewijzigd als wij voornemens zijn het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen of als andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement vindt u altijd op onze website.
Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd: 23 mei 2018

Interesse?

Wilt u meer informatie? Laat hier uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.